Horváth András, PhD

ÖBI Terresztris Ökológiai Osztály
volt munkatárs ("alumni")
Tevékenységi kör rövid leírása: 

Projektek - MTA ÖK témavezető

 • 2013-2014: Az agrár-környezetgazdálkodási programok biodiverzitás monitorozása. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal megbízásából.
 • 2013: Az AKG programok környezeti hatásmonitoring rendszere. A Vidékkutatás 2012-2013 című, az MTA és a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat közötti együttműködésen alapuló komplex kutatási program keretében.
 • 2010: Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (2007-2013) félidei (mid-term) értékelése.
 • 2005-2009: Izolált mezőföldi löszvölgyek fragmentált növényzetének tájökológiai vizsgálata. OTKA F 048785.
 • 2008: A Természetbarát gyeptelepítési útmutató megírása az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem termelő mezőgazdasági beruházásokhoz nyújtandó támogatások előkészítéséhez.
 • 2007: Az Az agrár-környezetgazdákodási programok környezeti hatásainak monitorozása terepi adatok alapján: A mintavételi helyek kiválasztása és a biodiverzitás vegetációs indikátorai.
 • 2005: Az Agrár-környezetgazdákodási Információs Rendszer - biodiverzitás monitorozás módszertan kidolgozása.
 • 1996-1998: Növény- és epigeikus rovarközösségek (Collembola) szünmorfológiai vizsgálata degradált löszgyepen információstatisztikai módszerekkel. OTKA F 20105.

Projektek - résztvevő

 • 2015: Az AKG hatásindikátor monitorozó rendszer keretében gyűjtött indikátor adatok értékelése. Témavezető: Podmaniczky László.
 • 2012: Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program agrár-környezetgazdálkodási intézkedések környezeti hatásmonitoring rendszerének kialakítása. Témavezető: Podmaniczky László.
 • 2010-2014: Európai uniós agrár-környezetgazdálkodási programok hatékonyságát növelő indikátor protokollok fejlesztése. OTKA K 81971. Témavezető: Samu Ferenc (MTA NKI).
 • 2009: Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítése. Témavezető: Podmaniczky László (SZIE KTI).
 • 2008: A madárvédelmi (79/409/EGK) és az élőhelyvédelmi (92/43/EGK) irányelveknek megfelelő monitorozás és területkezelés előkészítése. Témavezető: Gubányi András.
 • 2008-2011: Fine-scale neighborhoods in plant communities: a comparative functional approach. OTKA K 72561. Témavezető: Bartha Sándor.
 • 2006-2009: Strukturális komplexitás és términtázati szervezettség dinamikai következményei: Brachypodium pinnatum erdőssztyepprét kompozíciós koordináltsága, degradációja és regenerációja. OTKA K 62338. Témavezető: Virágh Klára.
 • 2006-2009: Habitat management on the Pannonian grasslands in Hungary. LIFE-Nature projekt (LIFE05 NAT/H/000117). Témavezető: Szilvácsku Zsolt.
 • 2005-2008: Természetes és mesterséges ökoszisztémák kölcsönhatásai: a biodiverzitás, az ökoszisztéma funkciók és a tájhasználat értékelése az Alföldre. NKFP6-00013/2005 (Jedlik Ányos) pályázat. Témavezető: Török Katalin.
 • 2004-2007: GABA, glutamát és nitrogén monoxid tartalmú myentericus neuronok térbeli mintázatának ontogenetikus és pathológiás változása. OTKA F 046201. Témavezető: Bagyánszki Mária.
 • 2002-2005: Magyarország természetes növényzeti örökségének felmérése és összehasonlító értékelése. NKFP 3B/0050/2002. Témavezető: Bartha Dénes.
 • 2001-2002: Corine Élőhely Térkép (CÉT) készítési program. Témavezető: Molnár Zsolt.
 • 2001-2002: Előkészületek a Közösségi Jelentőségű Területek országos kijelöléséhez és értékeléséhez a "Preparation for Implementing the Habitat Directive in Hungary" című projekt keretében.
 • 1998-2001: Alföldi gyepközösségek határzónájának struktúrája és dinamikája. OTKA T 025335. Témavezető: Körmöczi László.
 • 1998-2000: Élőhelyhálózatok szerepe a biodiverzitás megőrzésében és fenntartásuk lehetősége az Alföldön. Témavezető: Gallé László.
 • 1997-1999: A Duna-Tisza-köze élőhely-térképezése (DT-Map). ÖBKI-KNP projekt. Témavezető: Molnár Zsolt és Vajda Zoltán.
Tevékenység, kutatás címszavakban: 
mikrocönológia, társulásszerveződés, térbeli statisztika, vegetációtérképezés, löszgyepek ökológiája, Mezőföld tájökológiája, biodiverzitás monitorozás
Válogatott publikációk: 

2016

Samu F., Szabóky Cs, Horváth A, Neidert D, Tóth M (2016): Traits in Lepidoptera assemblages are differently influenced by local and landscape scale factors in farmland habitat islands Community Ecology 17: pp. 28-39. Tovább ››

2015

Kevey B. , Horváth A, Lendvai G, Simon Gy, Sonnevend I (2015): A Zámolyi-medence és környékének zárt lösztölgyesei (Pulmonario mollis-Quercetum roboris KEVEY 2008) Botanikai Közlemények 102: pp. 85–129. Tovább ››

2014

Bartha S, Szentes Sz, Horvath A, Hazi J, Zimmermann Z, Molnar Cs, Dancza I, Margoczi K, Pal R, Purger D, Schmidt D, Ovari M, Komoly C, Sutyinszki Zs, Szabo G, Csatho AI, Juhasz M, Penksza K, Molnar Zs. (2014): Impact of mid-successional dominant species on the diversity and progress of succession in regenerating temperate grasslands. APPLIED VEGETATION SCIENCE 17:(2) pp. 201-213. (2014) Tovább ››
Purger D, Lengyel A, Kevey B, Lendvai G, Horváth A, Zagorka T & Csiky J (2014): Numerical classification of oak forests on loess in Hungary, Croatia and Serbia Preslia 86: 47–66. Tovább ››

2013

2012

Lelleiné Kovács Eszter, Horváth András, Lellei László, Garzó Zoltán, Rédei Tamás (2012): Tájökológiai - Tájhasználati Információs és Szakértői Rendszer = Information and Expert System for Land Use Remote Sensing Technologies and GIS Online 2, 39-51. Tovább ››

2011

Bartha Sándor, Zimmermann Zita, Horváth András, Szentes Szilárd, Sutyinszki Zs, Szabó G, Házi Judit, Komoly C, Penksza Károly (2011): High resolution vegetation assessment with beta-diversity - a moving window approach Journal of Agricultural Informatics 2(1): 1-9. Tovább ››

2010

Horváth András (2010): Validation of description of the xeromesophilous loess grassland association, Euphorbio pannonicae - Brachypodietum pinnati. Acta Botanica Hungarica 52: 103-122. Tovább ››

2008

Bartha Sándor, Campetella Giandiego, Ruprecht Eszter, Kun András, Házi Judit, Horváth András, Virágh Klára, Molnár Zsolt (2008): Will inter-annual variability in sand grassland communities increase with climate change? Community Ecology 9 (Suppl): 13-21. Tovább ››
Virágh Klára, Horváth András, Bartha Sándor, Somodi Imelda (2008): A multiscale methodological approach for monitoring the effectiveness of grassland management. Community Ecology 9(2): 237-246. Tovább ››

2007

Horváth András, Szitár Katalin (szerk.) (2007): Agrártájak növényzetének monitorozása. A hatás-monitorozás elméleti alapjai és gyakorlati lehetőségei. MTA ÖBKI, Vácrátót Tovább ››
Molnár Zsolt, Bartha Sándor, Seregélyes Tibor, Illyés Eszter, Botta-Dukát Zoltán, Tímár G, Horváth Ferenc, Révész András, Kun András, Bölöni János, Biró Marianna, Bodonczi László, Deák József Áron, Fogarasi Péter, Horváth András, Isépy István, Karas László, Kecskés Ferenc, Molnár Csaba, Ortmann-Ajkai Adrienne, Rév Szilvia (2007): A grid-based, satellite-image supported, multi-attributed vegetation mapping method (MÉTA). Folia Geobotanica 42: 225-247. Tovább ››

2004

Román V, Bagyánszki M, Krecsmarik M, Horváth András, Resch B Á, Fekete É (2004): Spatial pattern analysis of nitrergic neurons in the developing myenteric plexus of the human fetal intestine. Cytometry Part A, 57: 108-112. Tovább ››

2002

Horváth András (2002): A Mezőföldi löszvegetáció términtázati szerveződése (Organization of spatial pattern of loess vegetation in the Mezőföld region). Synbiologica Hungarica 5. Scientia Kiadó, Budapest. Tovább ››

2000

Horváth András, Makrai L (2000): Variability of spatial dependence within a pioneer plant community. Tiscia 32: 19-29. Tovább ››

1998

Horváth András (1998): INFOTHEM program: new possibilities of spatial series analysis based on information theory methods. Tiscia 31: 71-84. Tovább ››

1996

Bárány-Kevei Ilona, Horváth András (1996): Survey of the interaction between soil and vegetation in a karstecological system (at Aggtelek, Hungary). Acta Geographica Szegediensis 35: 81-87. Tovább ››