MTA ÖK a sajtóban, médiában

Az MTA ÖK kutatóinak, rendezvényeinek és eredményeinek megjelenése a sajtóban vagy más médiában.

2017-02-10 mno.hu

Az erről szóló nemzetközi tanulmány elkészítésében a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) kutató is közreműködtek. Köztudott, hogy a talaj illetve a termőföld tápértékét főként a lebontott növényi és állati maradványok adják, ami azt is jelenti, hogy a talajnak jelentős a széntartalma. A talajban raktározott szén mennyisége többszöröse annak, mint ami a légkörben szén-dioxid formájában jelen van, és évtizedek óta próbálnak rájönni a kutatók arra, hogy vajon hogyan fog reagálni a földben megkötött szén a felmelegedésre. - mno.hu (02.10)

2017-02-08 veol.hu

A veol riprtot készített egy hagyományos állattartást folytató családdal, akikkel Varga Anna az MTA ÖK Hagyományos Ökológiai Tudás kutatócsoportjának tagja is együttműködik kutatásai során.

"Hazánk elsőrendű állattenyésztő ország. A magyarság állattenyésztő nép" - kezdi Malonyai Dezső A balatonvidéki magyar pásztornép művészete című, 1911-ben ki-adott munkáját. Ezt vallja Márffy Bence is, aki Budapesten született, majd Paloznakra költöztek, miután édesapja, Márffy István 1978-ban megvette a Pongrácz-kastélyt.
Bencét mindig is érdekelték az állatok, már gyermek- korában élőlényekkel vette körül magát. A gimnázium elvégzése után jelentkezett a kaposvári főiskola állattenyésztői szakára, de nem vették fel. Nem volt elkesered-ve, hiszen a kilencvenes évek közepén végleg leköltöztek Paloznakra. Először lovakat kezdett tartani, mert érdeklődése egyre inkább a magyar lovas hagyományok felé fordult. Atyai jó barátja, Somogyi Győző festőművész, a magyar katonai hagyományőrzés egyik megteremtője vezette be a hagyományőrző huszárok közé. Somogyi Győző révén ismerkedett meg feleségével, Eredics Eszterrel is. 2001-ben házasodtak össze, ekkor már Lovason laktak. Akkoriban tizennyolc lovat tartottak, és lovastáborokkal, lóbértartással foglalkoztak. Gyermekeik születése után (Bálint, Gáspár, Róza, Pál) a kevésbé jövedelmező lótar-tásról a falusi vendéglátásra és szarvasmarha-tenyésztésre tértek át. - Az intenzív szántóföldi termelés elterjedésének ára állattenyésztésünk és az ehhez kapcsolódó hagyományos kultúra leépülése lett. A legelők beszántásával az állatok fokozatosan eltűntek a magyar vidékről, de eltűnnek lassan velük együtt a legeltető szakemberek és pásztorok is. Napjainkban újra tudósok keresik fel az állataikat őrző pásztorokat, ezúttal azonban nemcsak kultúrájuk és hagyományaik iránt érdeklődnek, hanem az ezeket kialakító pásztoroló legeltetéstechnológiát kutatják - vallja Bence. A Bakonyban felkeresett idős pásztorokat. Kikérte a véleményüket, télvíz idején pedig bújta a szakkönyveket. Míg azonban a XX. század elején a társadalomtudományok, a néprajz és a népművészet szempontjából voltak érdekesek a pásztorok, újabban a természettudományok körébe tartozó biológia és a napjainkban olyan fontos ökológia művelői részéről mutatkozik érdeklődés. A szakemberek felismerték, hogy a biológiai sokféleség fenntartása szempontjából rendkívül fontos szerepet játszanak a legelő háziállatok által kialakított füves, illetve füves és fás mozaikos élőhelyek. - Jelenleg négy lovunk, húsz anyatehenünk és egy bikánk van, melyeket hat kutya őriz. A gyerekek nagy örömére vettünk két kecskét is.

Eszter, túl azon, hogy rendbe teszi a házat, szobát ad ki, besegít Bencének az állattenyésztésben. Ráadásul nevelni kell négy gyereküket. Persze manapság csak az állattenyésztésből nem lehet megélni, így lovas-, néptánc- és zenésztáborokat is szerveznek nyaranta. - Édesapám a Vujicsis együttes vezetője, Eredics Gábor. Nagyon sok híres zenész megfordult nálunk. Ezek a táborok viszik Lovas jó hírnevét, egyre többen járnak vissza hozzánk - fejezte be Eszter, aki éppen ebédet főz.

Márffyék már várják a tavaszt, hogy kivihessék az állatokat legeltetni.

Amíg vannak olyan családok, amelyek mindezt felvállalják, és majd gyerekeiknek átadják a tudásukat, talán még reménykedhetünk abban, hogy nem rossz felé megy a világ.
Szendi Péter

2017-02-06 inforadio.hu

Az eredményekből kiderül, hogy a tüzelőanyagok miatt a légkörbe jutó szénhez még 12-17 százaléknyi adódik hozzá a talajból - mondta az InfoRádiónak Kröel-Dulay György, az MTA Ökológiai Kutatóközpontjának munkatársa. Olyan vizsgálatokat gyűjtöttünk össze, amelyeket a világ különböző részein, 15-20 országban végeztek. A kutatáshoz összesen 49 vizsgálat eredményeit használtuk fel - mondta Kröel-Dulay György. "Ezekben az 5-10-20 évig tartó melegítéses kísérletekben azt néztük meg, hogy a melegítés hatására hogyan változik meg a talaj széntartalma. - inforadio.hu (02.06)

2017-02-05 zaol.hu, Zalai Hírlap, piacesprofit.hu

Budapest - A felmelegedéssel foglalkozó nemzetközi kutatásban vett részt az MTA Ökológiai Kutatóközpontja. - A részletekről a Magyar Tudományos Akadémia tájékoztatta portálunkat. Sok vizsgálat foglalkozott már azzal, hogy a felmelegedés hatására hogyan változik a talajba jutó vagy az onnan fölszabaduló szén mennyisége - az eredmények szerint jellemzően mindkettőnek a növekedésére lehet számítani -, azonban globális szintézis eddig még nem készült a témában. zaol.hu Hatalmas széndioxid-kibocsátó (02.04 - 5. oldal) Zalai Hírlap

Újabb hatalmas szén-dioxid-kibocsátó indul be a Földön (02.03) piacesprofit.hu

2017-02-05 vg.hu, Vasárnap Reggel, Megyei lapok

..."A Magyarországon vadon élő mintegy 2200 edényes növény közül majdnem 1800 lehet alkalmas hosszú távú hűtéses tárolásra - mondta Török Katalin, az MTA tudományos főmunkatársa, a program egyik irányítója. - A fő szempont az volt, hogy ebből az 1800-ból minél több védett, veszélyeztetett, más növényekkel társulásalkotó vagy társulásban fontos szerepet betöltő növény kerüljön a magbankba." Török Katalin azt is kifejtette: folyamatosan pusztulnak ki fajok. - vg.hu (02.05)

Vissza az igazi, a régi ízekhez! (02.05) vg.hu

Újra igazi ízük lehet a hazai zöldségeknek (02.05 - 1,4. oldal) Vasárnap Reggel

Újra igazi ízük lehet a hazai zöldségeknek (02.05 - 1,4. oldal) Új Néplap

Újra igazi ízük lehet a hazai zöldségeknek (02.05 - 1,4. oldal) Új Dunántúli Napló

Újra igazi ízük lehet a hazai zöldségeknek (02.05 - 1,4. oldal) Tolnai Népújság

Újra igazi ízük lehet a hazai zöldségeknek (02.05 - 1,4. oldal) Somogyi Hírlap

Újra igazi ízük lehet a hazai zöldségeknek (02.05 - 1,4. oldal) Petőfi Népe

Újra igazi ízük lehet a hazai zöldségeknek (02.05 - 1,4. oldal) Heves megyei Hírlap

Újra igazi ízük lehet a hazai zöldségeknek (02.05 - 1,4. oldal) Békés Megyei Hírlap

Újra igazi ízük lehet a hazai zöldségeknek (02.05 - 1,4. oldal) 24 Óra

2017-02-02 Magyar Idők

A hatás olyan lehet, mintha egy újabb fejlett, Egyesült Államok méretű ipari állam jelenne meg a nagy üvegházgáz-kibocsátók között - a nemzetközi kutatásban az MTA Ökológiai Kutatóközpont is részt vett. - Sok vizsgálat foglalkozott már azzal, hogy a felmelegedés hatására hogyan változik a talajból felszabaduló szén mennyisége - az eredmények szerint a növekedésre lehet számítani -, azonban globális szintézis eddig még nem készült a témában. - magyaridok.hu (02.02)

2017-02-01 pecsiujsag.hu, Fejér Megyei Hírlap, feeds.mohacsiujsag.hu és más médiumok

Nemzetközi kutatás az MTA Ökológiai Kutatóközpont részvételével. - Sok vizsgálat foglalkozott már azzal, hogy a fölmelegedés hatására hogyan változik a talajba jutó vagy az onnan fölszabaduló szén mennyisége - az eredmények szerint jellemzően mindkettőnek a növekedésére lehet számítani -, azonban globális szintézis eddig még nem készült a témában. A Yale Egyetem Erdészeti és Környezettudományi Karának munkatársai által vezetett összegző elemzés szerint a felmelegedés következtében a talajok széntartalma 2050-ig 55 milliárd tonnával csökkenhet világszerte. - pecsiujsag.hu (02.01)

Nemzetközi kutatás (14. oldal) Fejér Megyei Hírlap

Újabb hatalmas szén-dioxid-kibocsátó indul be a Földön (02.01) feeds.mohacsiujsag.hu

Újabb hatalmas szén-dioxid-kibocsátó indul be a Földön (02.01) rekreator.hu

Még több szén-dioxid jut a levegőbe (16. oldal) Magyar Idők

A felmelegedés mekkora mennyiségű szenet olt ki a talajból? (02.01-14:54 (hossza: 3 perc)) InfoRádió

2017-02-01 Élet és Tudomány
Ökológiai minikonferencia

A hagyományok és perspektívák jegyében, az "Elmélet-alapú ökológia" című, angol nyelvű egyetemi tankönyv megjelenése kapcsán február 9-én, csütörtökön könyvbemutató és előadó ülés lesz az MTA kistermében. A rendezvény egyaránt betekintést nyújt az elméleti ökológia és evolúcióbiológia aktuális problémáiba és alkalmazási lehetőségeibe. - Az előadók Szathmáry Eörs és Barta Zoltán evolúcióbiológusok mellett, a könyv szerzői, Pásztor Erzsébet - akit jelen számunkban mutatunk be A hét kutatója rovatunkban, Botta-Dukát Zoltán növényökológus, Meszéna Géza biofizikus, valamint Czárán Tamás és Magyar Gabriella modellező biológusok lesznek.- Élet és Tudomány (02.01 - 158. oldal)

2017-02-01 Magyar Mezőgazdaság
Követendő példák Pogány-havasban

A Magyar Tudományos Akadémia munkatársai korábban már kutatták a Gyimesek növénytani gazdagságát és a hagyományos gazdálkodást. Kiderült, hogy nincs a világon még egy olyan nép, amely annyiféle ökológiai élőhely-típust különböztet meg a saját nyelvén, mint az itt lakók: több mint hetvenet. A Gyimesekben több mint 630 növényfaj él, közülük számos endemikus. Egy lepkeszakértő csoport megállapította azt is, hogy ezen a vidéken egy-egy kaszálóréten több pillangófaj él, mint a Brit-szigetek egészén, ahol a nagyipari intenzív mezőgazdaság az elmúlt 60-70 évben teljesen felszámolta a mezőket. - Magyar Mezőgazdaság (02.01 - 39,40,41. oldal)

2017-01-31 Világgazdaság, origo.hu, pecsinapilap.hu

A hatás olyan lehet, mintha egy újabb fejlett, USA méretű ipari állam jelenne meg a nagy üvegházgáz-kibocsátók között - derül ki abból a nemzetközi kutatásból, amelyben az MTA Ökológiai Kutatóközpontja is részt vett. - A munka során az elmúlt 20 évben Ázsiában, Európában és Észak-Amerikában összesen 49 helyszínen folytatott melegítéses terepkísérletek eredményeit vették figyelembe. Ilyen kísérlet zajlik 2001 óta a Kiskunságban is, és ennek a vizsgálatnak az eredményei is bekerültek az elemzésbe. - VG - Világgazdaság (11. oldal)

Újabb hatalmas szén-dioxid-kibocsátó indul be a Földön (01.31) pecsinapilap.hu

Újabb hatalmas szén-dioxid-kibocsátó indul be a Földön (01.31) origo.hu

2017-01-30 Magyar Hírlap
A legjobb minősítést adták a tápiószelei Pannon Magbanknak

...A "legjobb a legjobbak között" minősítést kapott az Európai Unió LIFENature programjában megvalósított pályázatok közül a Pannon Magbank, amelynek keretében több mint kilencszáz őshonos növény magvait gyűjtötték össze hazánkban - adta hírül a Magyar Tudományos Akadémia honlapja, az Mta. hu. Az értékes mintákat hűtőkamrákban tárolják, úgy, hogy a 22. században is felhasználhatók legyenek. Az MTA Ökológiai Kutatóközpont Ökológiai és Botanikai Intézetének munkatársai szakértőként vettek részt a projektben, és kipróbálták, hogy valóban kifejlődik-e a magokból egy tucatnyi őshonos növény egy felhagyott szántón, ismét természetközelivé alakítva a területet. - LMA - Magyar Hírlap (8. oldal)

2017-01-29 greenfo.hu

Az MTA Ökológiai Kutatóközpont Ökológiai és Botanikai Intézetének munkatársai szakértőként vettek részt a projektben, és kipróbálták, hogy valóban kifejlődik-e a magokból egy tucatnyi őshonos növény egy felhagyott szántón, ismét természetközelivé alakítva a területet. A Pannon Magbank létrehozásának célja legalább 800 olyan növényfaj magvainak összegyűjtése volt, amely a pannon biogeográfiai régióban - vagyis a Kárpát-medencében - őshonos, és magvait hosszú távon, génbankban lehet tárolni. - greenfo.hu (01.29)

2017-01-25 mti.hu, webradio.hu, magyarmezogazdasag.hu, agroinform.hu, ng.hu, agrotrend.hu

Budapest, 2017. január 25., szerda (MTI) - A "Legjobb a legjobbak között" minősítést kapta az Európai Unió LIFE-Nature programjában megvalósított pályázatok közül a Pannon Magbank, amelynek keretében több mint 900 hazai őshonos növény magvait gyűjtötték össze az MTA Ökológiai Kutatóközpont Ökológiai és Botanikai Intézetében. - - A Pannon Magbank létrehozásának célja legalább 800 olyan növényfaj magvainak összegyűjtése volt, amely a Kárpát-medencében őshonos, és magvait hosszú távon, génbankban lehet tárolni. - mti.hu (01.25)

A "Legjobb a legjobbak között" minősítést kapta a Pannon Magbank az EU LIFE-Nature programjában (01.25) webradio.hu

A "Legjobb a legjobbak között" a Pannon Magbank (01.25) magyarmezogazdasag.hu

A "Legjobb a legjobbak között" minősítést kapta a Pannon Magbank (01.25) agroinform.hu

A Pannon Magbank a legjobb! (01.25) ng.hu

Magok mínusz 20 fokon - megőrizve az utókornak 910 őshonos növény (01.25) agrotrend.hu

2017-01-25 mta.hu, Inforádió-Szigma, Dunaújvárosi Hírlap

Török Katalin, az MTA Ökológiai Kutatóközpont tudományos főmunkatársa pedig arról beszélt, hogy miként lehet évszázados távlatban megőrizni őshonos növényfajok magjait. Egyértelmű kapcsolat állt fenn a klímaváltozás, a mikrodomborzati (geomorfológiai) és az agroökológiai adottságok, valamint a településállomány stabilitása között - egyebek mellett ezt állapította meg az a természettudósokból és bölcsész kutatókból álló interdiszciplináris kutatócsoport, amely a Debrecentől nyugatra elterülő tiszántúli táj településállományának 13. század végi átalakulását vizsgálta. - mta.hu (01.25)

A legjobb minősítés (6. oldal) Dunaújvárosi hírlap

2017-01-24 inforadio.hu, InfoRádió

Címkék: őshonos növények, visszatelepítés, hasznosítás, kutatások, eredmények, Török Katalin, tudományos főmunkatárs, MTA, Ökológiai Központ, projekt, vadonélő növények, Növényi Diverzitás Központ, fajmeghatározás, labormunkálatok, tárolás, folyamatok - InfoRádió (01.24-19:23 (hossza: 8 perc))

Magbank (01.24-13:56 (hossza: 3 perc)) InfoRádió

Jöhet akár katasztrófa is - itt őrzik a magyarországi növények génjeit (01.24) inforadio.hu

2017-01-20 MTV-M5

Kiss Keve Tihamér és Kiss Áron szerepelnek az érettségire felkészítő műsorban.

2017-01-20 Otthon
Kultúra

Télen csendes, eseménytelen a kert, de korántsem unalmas, főleg ha hóesésben, vagy egy szikrázó hideg napon fedezzük fel a vácrátóti botanikus kert szépségeit. És nem csupán a romantikus tájképi kert örökzöld növényeit, hiszen az üvegházakban pálmák, orchideák és broméliák feledtetik velünk a telet. www.botanikuskert.hu - - MALCZEWSKI, JACEK: THANATOSZ, NEMZETI MÚZEUM, POZNAN - SZINYEI MERSE PÁL: PATAKPART, KOVÁCS GÁBOR GYŰJTEMÉNY, BUDAPEST - Otthon (01.20 - 22. oldal)

2017-01-14 mno.hu

A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) kutatóinak részvételével végzett megfigyelések bebizonyították, hogy a fák sokkal több titkot őriznek, mint gondolnánk. Az éj leple alatt mozogni kezdenek, és nemcsak lágy szárú leveleiket, de fás száraikat is fel-le emlegetik. Ezt mindeddig senkinek sem sikerült bizonyítania a világon, az áttöréshez egy modern módszer merőben újszerű alkalmazására volt szükség. A növények mozgása mindig is ámulatba ejtette az embereket. - mno.hu (01.14)

2017-01-11 index.hu

Az elmúlt 50 évben átlagosan kb. 1 fokot melegedett a Duna vízhőmérséklete - mondta az Indexnek Kiss Keve Tihamér, az MTA ÖK Duna-kutató Intézetében dolgozó professor emeritus. Ez nem csak a klímaváltozás eredménye; többek között a hőerőművek ipari szennyvize is melegíti a folyót, nem beszélve a paksi atomerőmű 30 fokosan visszabocsátott hűtővízéről, mely önmagában is komoly mennyiség: kisvíz idején a teljes vízhozam 6-8 százaléka.

2017-01-11 Magyar Nemzet
A fák éjszaka titokzatos mozgásba kezdenek

A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) kutatóinak részvételével végzett megfigyelések bebizonyították, hogy a fák sokkal több titkot őriznek, mint gondolnánk. Az éj leple alatt mozogni kezdenek, és nemcsak lágy szárú leveleiket, de fás száraikat is fel-le emelgetik. - A növények mozgása mindig is ámulatba ejtette az embereket. Ez nem csoda, hiszen klasszikus értelemben épp a mozgás képessége különböztette meg a korai kultúrákban élő, tudományokkal nem foglalkozó emberek számára a növényeket és az állatokat. MOLNÁR CSABA - Magyar Nemzet (15. oldal)

Oldalak

Kapcsolódó oldalak: