Kutatók

Névcsökkenő sorrend Kutatási téma
Arany Ildikó
tudományos segédmunkatárs
ökoszisztéma szolgáltatások
Aszalós Réka
tudományos munkatárs
erdőökológia, ökoszisztéma szolgáltatások modellezése
Báldi András, az MTA doktora
főigazgató
tudományos tanácsadó
Ökoszisztéma szolgáltatások. Az ugaroltatás hatása a biológiai sokféleségre. A legeltetés intenzitásának hatása az élővilágra. Mezőgazdálkodás és biodiverzitás kapcsolatának vizsgálata. Közösség-szerveződés vizsgálata izolátumokban és védett területeken
Bartha Sándor, PhD
csoportvezető
tudományos tanácsadó
mikrocönológia, társulásszerveződés, vegetációdinamika, térbeli statisztika, téridődinamikai modellek, száraz gyepek és parlagok ökológiája
Bede-Fazekas Ákos
tudományos segédmunkatárs
klímaváltozás, potenciális vegetáció, dísznövény, ökológiai modellezés, R, programozás
Bereczki Krisztina
tudományos segédmunkatárs
ökoszisztéma-szolgáltatás, hernyópredáció, szegélyhatás
Biró Bernadett
tudományos segédmunkatárs
zuzmók, zuzmókémia
Bölöni János
tudományos munkatárs
Boros Gergő
tudományos munkatárs
ökoszisztéma-szolgáltatások, zoológia, taxonómia
Botta-Dukát Zoltán, az MTA doktora
igazgató
tudományos tanácsadó
társulási szabályok, biológiai invázió, cönológia, adatelemző módszerek
Csecserits Anikó
tudományos munkatárs
másodlagos szukcesszió, növényi invázió, parlagok, parlagfű
Czúcz Bálint
tudományos munkatárs
éghajlatváltozás, ökoszisztéma szolgáltatások, prediktív ökológiai modellezés, ökológiai indikátorok, tájökológia
Demeter László
tudományos segédmunkatárs
Kárpátalja, keményfaliget erdők, erdőtörténet, erdőhöz kapcsolódó hagyományos ökológiai tudás
Erdős László
tudományos munkatárs
térbeli heterogenitás, erdőssztyeppek, növénytársulások, florisztika, természetvédelem
Fráter Erzsébet
tudományos gyűjteményvezető
Növényrendszertani gyűjtemény kezelése, Hagyományos és népi kultúrnövények (gyógy-, fűszer-, és konyhakerti növények) története, nevelése és felhasználása, Történeti kertek a Kárpát-medencében, Növények a Bibliában
Halassy Melinda, PhD
tudományos főmunkatárs
restaurációs ökológia, száraz gyepek, magbank, növényi tulajdonságok
Halász Krisztián
együttműködő kutató (külsős)
kertvezetés, restaurációs ökológia, biodiverzitás, növényélettan
Hollós Roland
programozó informatikus
Biome-BGC, R elemzések, Bayes statisztika, erdőrezervátum-kutatás
Horváth András, PhD
tudományos munkatárs
mikrocönológia, társulásszerveződés, térbeli statisztika, vegetációtérképezés, löszgyepek ökológiája, Mezőföld tájökológiája, biodiverzitás monitorozás
Ittzés Dóra
programozó informatikus
honlapfejlesztés, informatika, drupal
Kalóczkai Ágnes
tudományos segédmunkatárs
Ökoszisztéma szolgáltatások, környezeti és természetvédelmi konfliktusok
Kertész Miklós
tudományos főmunkatárs
Kiss Márton
tudományos segédmunkatárs
ökoszisztéma szolgáltatások
Kósa Géza címzetes egyetemi docens
osztályvezető
tudományos gyűjteményvezető
Osztályvezető, dendrológus, kertészbotanikus, a dendrológiai gyűjtemény kurátora.
Kovács Bence
tudományos segédmunkatárs
erdőökológia, erdei biodiverzitás, mikroklíma, holtfa, GIS
Kovács-Hostyánszki Anikó
tudományos munkatárs
kutatás, pollináció, vadméhek, koordináció
Kröel-Dulay György
csoportvezető
tudományos főmunkatárs
klímaváltozás, tájhasználatváltozás, vegetációdinamika, homoki gyepek, Kiskunság, terepkísérletek
Kuslits Béla
kutatási szakértő
ökoszisztéma szolgáltatás, EcoKarst, társadalomtudomány
Lelleiné Kovács Eszter, PhD
tudományos munkatárs
talajlégzés, gyökérlégzés, ökoszisztéma légzés, klímaváltozás, szénforgalom modellezése, szénforgalom térképezése, térinformatikai módszerek, ökoszisztéma szolgáltatások
Lengyel Attila
tudományos munkatárs
növénytársulástan, biogeográfia, adatelemzés, biodiverzitás
Lhotsky Barbara
tudományos segédmunkatárs
klímaváltozás, kriptogám réteg hatása, növényi tulajdonságok, száraz gyepek ökológiája, társulásszerveződés
Lunk Gergely
tudományos gyűjteményvezető
Sziklakerti és évelő növények. Botanikai hagymás-gumós növények. Hazai védett és veszélyeztetett növényfajok ex-situ megőrzése.
Mázsa Katalin
tudományos menedzser
tudománykommunikáció, erdőrezervátum kutatás, erdőökológia, monitorozás, erdőtörténet, kutatásmenedzsment, lichenologia
Mihók Barbara
tudományos munkatárs
interdiszciplináris kutatások, horizon scanning, ökoszisztéma szolgáltatások kvalitatív értékelése,
Mojzes Andrea
tudományos munkatárs
klímaváltozás, aszályok, gyepek, növényi funkciós típusok, reproduktív fenológia, csírázás, anyai környezeti hatás, növényi ökofiziológiai válaszok
Molnár Zsolt, az MTA doktora
csoportvezető
tudományos tanácsadó
Ethnogeobotany, ethnoecology, traditional ecological knowledge related to vegetation and habitats - Actual vegetation mapping of the territory of Hungary (MÉTA) - Historical landscape ecology
Németh Csaba
tudományos segédmunkatárs
Mohaflorisztika, mohatérképezés. Briomikológia, mohaparazita mikrogombák kutatása.
Ódor Péter, PhD
osztályvezető
tudományos főmunkatárs
erdőökológia, mohaökológia, erdei biodiverzitás, vegetáció dinamika, mikroklíma, korhadó faanyag
Öllerer Kinga
tudományos munkatárs
fáslegelő, legeltetés, tájtörténet, hagyományos ökológiai tudás, biodiverzitás
Ónodi Gábor (botanikus)
tudományos munkatárs
Bolygatás, erdőssztyepp, tűz, aszály, legelés, terepi távérzékelés, terepkísérlet, monitorozás
Ónodi Gábor (harkályfélék kutatása)
tudományos segédmunkatárs
Harkályfélék, élőhely használat, inváziós fafajok, természetvédelem.
Rédei Tamás
tudományos munkatárs
Soltész Zoltán
tudományos segédmunkatárs
Diptera, kétszárnyúak, Ökoszisztéma-szolgáltatások, pollináció, biológiai védekezés
Somay László
tudományos segédmunkatárs
Szabó Gábor
tudományos segédmunkatárs
mikrocönológia, funkcionális ökológia, száraz gyepek ökológiája
Szitár Katalin
tudományos segédmunkatárs
restaurációs ökológia, invázió, regeneráció, tájelemzés, homoki gyepek
Tanács Eszter
tudományos munkatárs
Tinya Flóra
tudományos munkatárs
erdőökológia, fényviszonyok, mintázatelemzés
Török Katalin, PhD
csoportvezető
tudományos főmunkatárs
növénycönológia, restaurációs ökológia, biodiverzitás monitorozás, kutatáspolitika
Varga Anna
tudományos segédmunkatárs
agrár-erdészeti rendszer, fáslegelő,legelőerdő, erdei legeltetés, vegetáció, tájtörténet, hagyományos ökológiai tudás

Oldalak