Kutatók

Név Kutatási téma
Scheuring István
tudományos tanácsadó
Evolúciós ökológia, a kooperáció evolúciója, humán evolúció elméleti kérdései
Soltész Zoltán
tudományos segédmunkatárs
Diptera, kétszárnyúak, Ökoszisztéma-szolgáltatások, pollináció, biológiai védekezés
Somay László
tudományos segédmunkatárs
Szabó Gábor
tudományos segédmunkatárs
mikrocönológia, funkcionális ökológia, száraz gyepek ökológiája
Szántó András
tudományos segédmunkatárs
evolúció, mesterséges intelligencia, nyelvi és fogalmi feldolgozás
Prof. Szathmáry Eörs, az MTA tagja
kutató professzor
elméleti evolúcióbiológia
Szegő Dóra
tudományos segédmunkatárs
Szigeti Viktor
tudományos segédmunkatárs
növény-beporzó kapcsolatok, tér és időbeli változások, invazív fajok, természetvédelmi és funkcionális ökológia
Szitár Katalin
tudományos segédmunkatárs
restaurációs ökológia, invázió, regeneráció, tájelemzés, homoki gyepek
Tanács Eszter
tudományos munkatárs
ökoszisztéma szolgáltatás térképezés, erdőszerkezet, távérzékelés
Tinya Flóra
tudományos munkatárs
erdőökológia, aljnövényzet, felújulás, fényviszonyok, mintázatelemzés
Török Katalin, PhD
csoportvezető
tudományos főmunkatárs
növénycönológia, restaurációs ökológia, biodiverzitás monitorozás, kutatáspolitika
Ulicsni Viktor
tudományos munkatárs
Varga Anna
tudományos segédmunkatárs
agrár-erdészeti rendszer, fáslegelő,legelőerdő, erdei legeltetés, vegetáció, tájtörténet, hagyományos ökológiai tudás
Varga Nóra
tudományos segédmunkatárs
zuzmók, zuzmólakó gombák
Vári Ágnes
tudományos munkatárs
ökoszisztéma szolgáltatások
Vásárhelyi Zsóka
tudományos segédmunkatárs
munkamegosztás, személyiségdiverzitás, többszintű szelekció
Veres Katalin
tudományos segédmunkatárs
zuzmók, ökofiziológia, taxonómia, biodiverzitás, zuzmókémia, ökológia, mikroklíma
Zimmermann Zita
tudományos segédmunkatárs
mikrocönológia, funkcionális ökológia, száraz gyepek ökológiája
Zölei Anikó
tudományos segédmunkatárs

Oldalak