ÖBI Restaurációs Ökológiai Kutatócsoport

A kutatócsoport tevékenysége: 

A restaurációs kutatások során azt vizsgáljuk, hogyan lehet degradált élőhelyeken a természetes regenerációs folyamatokra támaszkodva az eredeti ökoszisztémát helyreállítani, illetve olyan természetközeli állapot kialakulását elősegíteni, amely önfenntartó, vagy csak hagyományos, extenzív használatot igénylő ökológiai rendszerré válhat. Fő kutatási területünk a homoki gyepek restaurációjának vizsgálata terepi kísérletekkel.
Kísérleteink jelenleg két helyszínen folynak:
1. A Kiskunsági Nemzeti Park Fülöpházi buckavidéke, és az annak környezetében található antropogén táj – a nyílt homokpusztagyep spontán regenerációja és restaurációja
2. A nyíregyházi LEGO gyár területe. – homoki gyepekkel mozaikos pusztai tölgyes kialakítása
A csoport tevékenysége kiterjed a Restaurációs Ökológiai Társaság európai szekciójának munkájában való részvételre, konferenciák szervezésére és a tudomány – és döntéshozás közötti kapcsolatok erősítésére.

A csoport által tartott kurzusok
1. Bevezetés a restaurációs ökológiába - SZIE Környezettudományi PhD kurzus
A kurzus célja, hogy betekintést nyújtson a restaurációs ökológia alapfogalmaiba, megismertesse a hallgatókat a kapcsolódó ökológiai alapelvekkel és koncepciókkal, valamint a gyakorlatban használatos módszerekkel.
Előadó: Dr. Török Katalin
Időpont: előzetes egyeztetés alapján
Letölthető anyag: kurzusjegyzet a lap alján

2. Bevezetés a restaurációs ökológiába - ELTE-TTK speciális kollégium
A kurzus célja, hogy betekintést nyújtson a restaurációs ökológia alapfogalmaiba, megismertesse a hallgatókat a kapcsolódó ökológiai alapelvekkel és koncepciókkal. A kurzus során kiemelten foglalkozunk hazai és külföldi restaurációs példákkal.
Előadó: Halassy Melinda
Időpont: előzetes egyeztetés alapján
Letölthető anyag: tematika a lap alján

Szakdolgozati lehetőség
- Természetben gyűjtött magvak kelési sikeressége a restaurációban (némi terepi munkával Nyíregyházán)
- Kezdeti kaszálás, mint restaurációs beavatkozás hosszú távú hatásainak elemzése (adatfeldolgozás és terepi munka Fülöpházán)
- Inváziós fajok szerepe a restaurációs kísérletek kimenetelében (adatfeldolgozás)
- Restaurációs sikerességének értékelése a területre meghatározott potenciális természetes vegetáció (PNV) függvényében (adatfeldolgozás, eseetleg némi terep)
- A Kiskunság és/vagy a Nyírség regenerációs potenciálja MÉTA felmérések alapján (adatfeldolgozás)
Érdeklődni nálam lehet: halassy.melinda@okologia.mta.hu

Válogatott publikációk: 

2017

Anna Kövendi-Jakó, Anikó Csecserits, Melinda Halassy, Krisztián Halász, Katalin Szitár, Katalin Török (2017): Relationship of germination and establishment for twelve plant species in restored dry grassland APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH 15(4):227-239 Tovább ››
Katalin Török, Anikó Csecserits, Imelda Somodi, Anna Kövendi-Jakó, Krisztián Halász, Tamás Rédei, Melinda Halassy (2017): Restoration prioritization for industrial area applying multiple potential natural vegetation modeling Restoration Ecology early view Tovább ››
Peti E, Schellenberger J, Németh G, Málnási Csizmadia G, Oláh I, Török K, Czóbel Sz, Baktay B. (2017): Presentation of the HUSEEDwild – a seed weight and germination database of the Pannonian flora – through analysing life forms and social behaviour types. Appl. Ecology and Environmental Research 15: 225-247. Tovább ››

2016

Török, K., Szilágyi, K., Halász, K., Zsigmond, V., Kósa, G., Rédei, T., E. Peti , J. Schellenberger, Z.Tóth, Szitár, K. (2016): Seed collection data encompassing half of the vascular flora of the Pannonian Ecoregion stored by the Pannon Seed Bank. Acta Botanica Hungarica, 58(3-4), 435-445. Tovább ››

2014

Török Katalin, K Szitár, M Halassy, R Szabó, T Szili-Kovács, N Baráth, M.W Paschke (2014): Long-term outcome of nitrogen immobilization to restore endemic sand grassland in Hungary Journal of Applied Ecology, 51: 756–765 Tovább ››

2013

Biró Marianna, Szitár Katalin, Horváth Ferenc, Bagi István, Molnár Zsolt (2013): Detection of long-term landscape changes and trajectories in a Pannonian sand region: comparing land-cover and habitat-based approaches at two spatial scales. Community Ecology 14(2): 219-230. Tovább ››

2012

Szili-Kovács Tibor, Szabó Rebeka, Halassy Melinda, Török Katalin (2012): Restoration of a sandy grassland by the application of various carbon sources promoting the immobilization of soil nitrogen Agrokémia és Talajtan, 60 (Suppl.), pp. 255–266. Tovább ››

2011

Csecserits Anikó, Czúcz Bálint, Halassy Melinda, Kröel-Dulay György, Rédei Tamás, Szabó Rebeka, Szitár Katalin, Török Katalin (2011): Regeneration of sandy old-fields in the forest-steppe region of Hungary Plant Biosystems, 145(3): 715-729. Tovább ››
Czúcz Bálint, Csecserits Anikó, Botta-Dukát Zoltán, Kröel-Dulay György, Szabó Rebeka, Horváth Ferenc, Molnár Zsolt (2011): An indicator framework for the climatic adaptive capacity of natural ecosystems Journal of Vegetation Science 22(4): 711-725. Tovább ››

2010

Illyés Zoltán, Halász Krisztián, Rudnóy Szabolcs, Ouanphanivanh Noémi, Garay Tamás, Bratek Zoltán (2010): Changes in the diversity of the mycorrhizal fungi of orchids as a function of the water supply of the habitat Journal of Applied Botany and Food Quality 83.(1): pp. 28-36. Tovább ››
Török Katalin, Szitár Katalin (2010): Long-term changes of rock grassland communities in Hungary. COMMUNITY ECOLOGY 11:(1) pp. 68-76. Tovább ››

2009

Csecserits Anikó, Szabó Rebeka, Czúcz Bálint (2009): Növényi tulajdonságok, tulajdonság-adatbázisok és ezek felhasználása az ökológiai kutatásokban. Botanikai Közlemények, 96 (1-2): 31-47. Tovább ››
Hierro J L, Eren Ö, Khetsuriani L, Diaconu A, Török Katalin, Montesinos D, Andonian K, Kikodze D, Janoian L, Villarreal D, Estanga-Mollica M E, Callaway R M (2009): Germination responses of an invasive species in native and non-native ranges Oikos 118: 529-538, 2009 Tovább ››

2008

Choi YD, Temperton VM, Allen EB, Grootjans A P, Halassy Melinda, Hobbs RJ, Naeth MA, Török Katalin (2008): Ecological restoration for future sustainability in a changing environment. ECOSCIENCE 15: 53-64 Tovább ››

2007

Bredemeier M, Dennis P, Sauberer N, Petriccione B, Török Katalin, Cocciufa C, Morabito G, Pugnetti A (2007): Biodiversity assessment and change - the challenge of appropriate methods. In: Hester, R.E and Harrison, R.M. Biodiversity under threat. RCSPublishing, Cambridge, pp. 217-251. Tovább ››
Csecserits Anikó, Rebeka Szabó, Melinda Halassy, Tamás Rédei (2007): Testing the validity of successional predictions on an old-field chronosequence in Hungary. Community Ecology 8(2): 195-207. Tovább ››

2004

Halassy Melinda, Török Katalin (2004): Combination of Treatments to Restore Native Sand Grassland Species to Black Locust Plantations (Hungary). Ecological Restoration 22: 217-218. Tovább ››

2003

Szabó Rebeka, Halassy Melinda, Török Katalin, Szili-Kovács Tibor (2003): Ecological restoration of oldfields in the sandy plains of Hungary. In: Zajac A., Zajac M., Zemanek B. (eds.): Phytogeographical problems of synanthropic plants, Institute of Botany, Jagellonian Univestity, Cracow, pp. 267-274. Tovább ››
Török K, Botta-Dukát Z, Dancza I, Németh I, Kiss J, Mihály B, Magyar D (2003): Invasion Gateways and Corridors in the Carpathian Basin: Biological Invasions in Hungary. Biological Invasions 5:349-356 Tovább ››

2001

Török Katalin, Halassy Melinda, Szabó Rebeka, Elek J, Szili-Kovács Tibor, Tóth T, Markó V (2001): Degradált területek természetvédelmi célú restaurációja kiskunsági homokterületeken. In: Török K., Fodor L. (szerk.): A természetes életközösségek megóvásának és monitorozásának aktuális problémái, ökológiai alapja, a term.véd feladatai. pp. 235-244. Tovább ››

2000

Török Katalin, Szili-Kovács Tibor, Halassy Melinda, Tóth T, Hayek Zsuzsanna, Paschke M W, Wardell L J (2000): Immobilization of soil nitrogen as a possible method for restoring sand grasslands. Applied Vegetation Science 3: 7-24. Tovább ››