ÖBI Lendület Ökoszisztéma-szolgáltatás Kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője: 
A kutatócsoport tevékenysége: 

A biológiai sokféleség pusztulásával az emberiség fennmaradását biztosító ökoszisztéma szolgáltatások is veszélybe kerültek. Kutatásunk célja, hogy néhány fontos ökoszisztéma szolgáltatás ökológiai alapjait feltárja, és európai összefüggésbe helyezze, ezáltal a fenntartható élőhely- és tájhasználat kialakítását lehetővé tegye mind nemzetközi, mind hazai szinten. Vizsgáljuk többek között a beporzást, a rovar- és magpredációt, valamint a lebontást a helyi és táji tényezők függvényében, ideértve az inváziós növényfajok hatásának elemzését. Eredményeinket hazai adatbázisok segítségével kiterjesztjük országos szintre, illetve kooperációk révén nemzetközi szintre. Végül az eltérő ökoszisztéma szolgáltatásoknál kapott mintázatok szintézise, és interdiszciplináris kooperációk által minél szélesebb körű természetvédelmi javaslatok megfogalmazására törekszünk.

Válogatott publikációk:

2018

Czúcz, B ; Arany, I ; Potschin-Young, M ; Bereczki, K ; Kertész, M ; Kiss, M ; Aszalós, R ; Haines-Young, R (2018): Where concepts meet the real world: A systematic review of ecosystem service indicators and their classification using CICES ECOSYSTEM SERVICES 29 pp. 145-157. , 13 p.
Kőrösi Á, Markó V, Kovács-Hostyánszki A, Somay L, Varga Á, Elek Z, Boreux V, Klein A, Földesi R, Báldi A. (2018): Climate-induced phenological shift of apple trees has diverse effects on pollinators, herbivores and natural enemies PeerJ 6:e5269

2017

Kovács-Hostyánszki A., Espindola, A., Vanbergen, A.J., Settele, J., Kremen, C. and Dicks, L.V. (2017): Ecological intensification to mitigate impacts of conventional intensive land use on pollinators and pollination Ecology Letters 20: pp. 673–689.
Mihók B, Biró M, Molnár Zs, Kovács E, Bölöni J, Erős T, Standovár T, Török P, Csorba G, Margóczi K, Báldi A (2017): Biodiversity on the waves of history: conservation in a changing social and institutional environment in Hungary, a post-soviet EU member state. Biological Conservation. 211: 67-75
Soltész Z, Erdélyi K, Bakonyi T, Barna M, Szentpáli-Gavallér K, Solt Sz, Horváth É, Palatitz P, Kotymán L, Dán Á, Papp L, Harnos A, Fehérvári (2017): West Nile virus host-vector-pathogen interactions in a colonial raptor PARASITES AND VECTORS 10: 449.
Projektek: 
2011 Lendület Projekt - A biodiverzitás hatása egyes ökoszisztéma szolgáltatásokra (Lendület - ökoszisztéma szolgáltatások - Báldi András)