KUTATÓK

Név Kutatási téma
Abonyi András, PhD
tudományos munkatárs
közössi ökológia, biodiverzitás—ökoszisztéma működés, fitoplankton, chytrid alga paraziták
Arany Ildikó
tudományos segédmunkatárs
ökoszisztéma szolgáltatások
Aszalós Réka, PhD
tudományos munkatárs
erdődinamika, természetes bolygatások, természetvédelmi erdőkezelés, ökoszisztéma szolgáltatások
Báldi András
csoportvezető
tudományos tanácsadó
Bartha Sándor, PhD
tudományos tanácsadó
mikrocönológia, társulásszerveződés, vegetációdinamika, térbeli statisztika, téridődinamikai modellek, száraz gyepek és parlagok ökológiája
Batáry Péter
csoportvezető
tudományos tanácsadó
Bede-Fazekas Ákos, PhD
tudományos munkatárs
klímaváltozás, potenciális vegetáció, dísznövény, ökológiai modellezés, R, programozás
Berki Boglárka
tudományos munkatárs
Biró Bernadett
együttműködő kutató (külsős)
zuzmók, zuzmókémia
Biró Marianna
tudományos munkatárs
történeti tájökológia és ökológiai emlékezet kutatása, Natura2000 élőhelyek hosszú-távú változásai vizes élőhelyek legeltetése
Bölöni János
tudományos munkatárs
Botta-Dukát Zoltán, az MTA doktora
főigazgató-helyettes
tudományos tanácsadó
társulási szabályok, biológiai invázió, cönológia, adatelemző módszerek
Csákvári Edina
tudományos segédmunkatárs
homoki gyepek, restauráció, ökoszisztéma szolgáltatások
Csecserits Anikó
tudományos munkatárs
másodlagos szukcesszió, növényi invázió, parlagok, parlagfű
Canal, David
tudományos munkatárs
Deák Balázs
tudományos tanácsadó
tájökológia, konzervációbiológia, restauráció, sztyeppe, biodiverzitás
Demcsák Fruzsina
tudományos segédmunkatárs
madárének, élőhely minőség, örvös légykapó, Ficedula albicollis
Demeter László
tudományos segédmunkatárs
Pannon régió, keményfaliget erdők, szerkezet és dinamika, erdőtörténet, erdei és mocsár legeltetés, erdőhöz kapcsolódó hagyományos ökológiai tudás
Endrédi Anett
tudományos segédmunkatárs
táplálékhálózat, statisztika, hálózatelemzés, csírázás, magprodukció
Erdős László
tudományos munkatárs
erdőssztyepp, térbeli heterogenitás, diverzitási mintázatok, természetvédelem
Fabók Veronika
tudományos segédmunkatárs
természetvédelmi konfliktusok, ökoszisztéma szolgáltatások, társadalmi részvétel
Farkas Edit, az MTA doktora
csoportvezető
tudományos tanácsadó
lichenológia, biodiverzitás, bioindikáció, másodlagos zuzmóanyagok kémiája
Frank Tamás
intézeti mérnök
LIFE4OakForests projekt, szakmai koordinálás, természetvédelmi erdőkezelés, monitoring
Fráter Erzsébet
tudományos gyűjteményvezető
Növényrendszertani gyűjtemény kezelése, Hagyományos és népi kultúrnövények (gyógy-, fűszer-, és konyhakerti növények) története, nevelése és felhasználása, Történeti kertek a Kárpát-medencében, Növények a Bibliában
Gallé Róbert
tudományos főmunkatárs
Garamszegi László Zsolt
ÖBI igazgató
tudományos tanácsadó
Halassy Melinda, PhD
tudományos főmunkatárs
restaurációs ökológia, száraz gyepek, magbank, növényi tulajdonságok
Halász Krisztián
tudományos gyűjteményvezető
üvegházi gyűjtemények
Horváth Ferenc, PhD
csoportvezető
informatikai felelős
erdődinamika, erdőökológia, ökoszisztéma modellezés, vegetációtérképezés, térinformatika, adatbázisfejlesztés, honlapfejlesztés
Ittzés Dóra
programozó informatikus
ökoszisztéma modellezés, adatbázisfejlesztés, honlapfejlesztés
Jablonszky Mónika
tudományos segédmunkatárs
Kelemen András
tudományos munkatárs
invázió, növényfajok együttélését meghatározó mechanizmusok és jellegek, biotikus interakciók (facilitáció, kompetíció)., közösségek stabilitása, produktivitása, funkcionális diverzitása, szukcesszió, természetvédelmi kezelés
Kertész Miklós
tudományos főmunkatárs
Növényökológia, klímaváltozás, tűz hatása,ökoszisztéma szolgáltatások, KISKUN LTER, Nemzetközi LTER
Kiss Márton
tudományos segédmunkatárs
városi zöldfelületek, ökoszisztéma szolgáltatások
Kiss Réka
tudományos munkatárs
magbank, magterjedés, élőhely-restauráció
Korányi Dávid
tudományos segédmunkatárs
biodiverzitás, ízeltlábúak, urbanizáció, tájszerkezet
Kósa Géza címzetes egyetemi docens
tudományos gyűjteményvezető
Dendrológus, kertészbotanikus, a dendrológiai gyűjtemény kurátora
Kovács Bence
tudományos munkatárs
erdőökológia, erdei biodiverzitás, mikroklíma, holtfa, GIS
Kovács-Hostyánszki Anikó, PhD
tudományos főmunkatárs
agrárökológia, beporzás ökológia, pollinácó, vadméhek
Kövendi-Jakó Anna
tudományos segédmunkatárs
restaurációs ökológia, városi-ipari gyeprestauráció, homoki gyepek, magökológia, magbank, moha propagulum bank
Kröel-Dulay György, PhD
csoportvezető
tudományos főmunkatárs
klímaváltozás, tájhasználatváltozás, vegetációdinamika, homoki gyepek, Kiskunság, terepkísérletek
Kröpfl Krisztina Judit
tudományos segédmunkatárs
ICP-MS, elemtartalom, analitikai kémia
Kuli-Révész Kitti
tudományos segédmunkatárs
landscape and nature conservation, biodiversity, arthropods
Kun Ádám, PhD
tudományos főmunkatárs
élet keletkezése, együttműködés evolúciója, elméleti ökológia, RNS világ, térbeli ökológia, tájökológia, térben explicit modellek
Lakatos Tamás
tudományos segédmunkatárs
szociális-ökológia, biodiverzitás, agroökológia, fenntarthatóság, urbanizáció, ornitológia, élőhely-fragmentáció
Lelleiné Kovács Eszter, PhD
tudományos munkatárs
talajlégzés, ökoszisztéma légzés, klímaváltozás, szénforgalom modellezése és térképezése, térinformatikai módszerek, ökoszisztéma szolgáltatások
Lengyel Attila, PhD
tudományos munkatárs
vegetációtudomány, adatelemzés, biodiverzitás
Lukács Katalin
tudományos segédmunkatárs
Lunk Gergely
tudományos gyűjteményvezető
Sziklakerti és évelő növények. Botanikai hagymás-gumós növények. Hazai védett és veszélyeztetett növényfajok ex-situ megőrzése.
Mázsa Katalin
tudományos menedzser
kutatásmenedzsment, tudománykommunikáció, erdőrezervátum kutatás, erdőökológia, monitorozás,

Oldalak