Kutatók

Név Kutatási téma
Abonyi András
tudományos munkatárs
fitoplankton ökológia, közösségökológia, funkcionális diverzitás, biodiverzitás-ökoszisztéma működés (BEF), trofikus kapcsolatok, Chytrid paraziták
Arany Ildikó
tudományos segédmunkatárs
ökoszisztéma szolgáltatások
Aszalós Réka
tudományos munkatárs
Báldi András, az MTA doktora
csoportvezető
tudományos tanácsadó
Bartha Sándor, PhD
tudományos tanácsadó
mikrocönológia, társulásszerveződés, vegetációdinamika, térbeli statisztika, téridődinamikai modellek, száraz gyepek és parlagok ökológiája
Batáry Péter
csoportvezető
tudományos főmunkatárs
Bede-Fazekas Ákos
tudományos munkatárs
klímaváltozás, potenciális vegetáció, dísznövény, ökológiai modellezés, R, programozás
Biró Bernadett
együttműködő kutató (külsős)
zuzmók, zuzmókémia
Biró Marianna
tudományos munkatárs
történeti tájökológia és ökológiai emlékezet kutatása, Natura2000 élőhelyek 200 éves csökkenése
Bölöni János
tudományos munkatárs
Boros Gergely
tudományos munkatárs
ökoszisztéma-szolgáltatások, zoológia, taxonómia
Botta-Dukát Zoltán, az MTA doktora
főigazgató-helyettes
tudományos tanácsadó
társulási szabályok, biológiai invázió, cönológia, adatelemző módszerek
Csecserits Anikó
tudományos munkatárs
másodlagos szukcesszió, növényi invázió, parlagok, parlagfű
Czárán Tamás
főosztályvezető
tudományos tanácsadó
elméleti ökológia, tér-idő-dinamikus modellezés, kooperáció és kommunikáció evolúciója, élet keletkezése
Demeter László
tudományos segédmunkatárs
Pannon régió, keményfaliget erdők, szerkezet és dinamika, erdőtörténet, erdei és mocsár legeltetés, erdőhöz kapcsolódó hagyományos ökológiai tudás
Erdős László
tudományos munkatárs
Farkas Edit, az MTA doktora
csoportvezető
tudományos tanácsadó
zuzmók, taxonómia, biodiverzitás, zuzmókémia, monitorozás, ökológia, zuzmótérképezés, bioindikáció, trópusi levéllakó zuzmók, konzerváció biológia
Földvári Gábor
tudományos főmunkatárs
Járványtan, parazitológia, kórokozó ökológia, újonnan felbukkanó kórokozók, klímaváltozás, kullancsok, kullancsok által terjesztett kórokozók
Frank Tamás
intézeti mérnök
LIFE4OakForests projekt, szakmai koordinálás, természetvédelmi erdőkezelés, monitoring
Fráter Erzsébet
tudományos gyűjteményvezető
Növényrendszertani gyűjtemény kezelése, Hagyományos és népi kultúrnövények (gyógy-, fűszer-, és konyhakerti növények) története, nevelése és felhasználása, Történeti kertek a Kárpát-medencében, Növények a Bibliában
Futó Bálint
tudományos segédmunkatárs
Gallé Róbert
tudományos főmunkatárs
Gallé-Szpisjak Nikolett
laboráns
Garamszegi László Zsolt
ÖBI igazgató
tudományos tanácsadó
Halassy Melinda, PhD
tudományos főmunkatárs
restaurációs ökológia, száraz gyepek, magbank, növényi tulajdonságok
Halász Krisztián
tudományos gyűjteményvezető
üvegházi gyűjtemények
Horváth Ferenc, PhD
csoportvezető
informatikai felelős
erdődinamika, erdőökológia, ökoszisztéma modellezés, vegetációtérképezés, térinformatika, adatbázisfejlesztés, honlapfejlesztés
Hubai András
tudományos segédmunkatárs
Ittzés Dóra
programozó informatikus
Jakó Éena
tudományos főmunkatárs
Kertész Miklós
tudományos főmunkatárs
Kiss Márton
tudományos segédmunkatárs
városi zöldfelületek, ökoszisztéma szolgáltatások
Korányi Dávid
tudományos segédmunkatárs
biodiverzitás, ízeltlábúak, urbanizáció, tájszerkezet
Kósa Géza címzetes egyetemi docens
osztályvezető
tudományos gyűjteményvezető
Osztályvezető, dendrológus, kertészbotanikus, a dendrológiai gyűjtemény kurátora.
Kovács Bence
tudományos segédmunkatárs
erdőökológia, erdei biodiverzitás, mikroklíma, holtfa, GIS
Kovács-Hostyánszki Anikó
tudományos főmunkatárs
Kövendi-Jakó Anna
tudományos segédmunkatárs
restaurációs ökológia, városi-ipari gyeprestauráció, homoki gyepek, magökológia, magbank, moha propagulum bank
Král Adrienn
tudományos segédmunkatárs
Kröel-Dulay György
csoportvezető
tudományos főmunkatárs
klímaváltozás, tájhasználatváltozás, vegetációdinamika, homoki gyepek, Kiskunság, terepkísérletek
Kröpfl Krisztina Judit
tudományos segédmunkatárs
ICP-MS, elemtartalom, analitikai kémia
Kun Ádám
tudományos főmunkatárs
élet keletkezése, együttműködés evolúciója, elméleti ökológia, RNS világ, térbeli ökológia, tájökológia, térben explicit modellek, klonális növények
Kuslits Béla
kutatási szakértő
ökoszisztéma szolgáltatás, EcoKarst, társadalomtudomány
Lakatos Tamás
tudományos segédmunkatárs
szociális-ökológia, biodiverzitás, agroökológia, fenntarthatóság, urbanizáció, ornitológia, élőhely-fragmentáció
Lelleiné Kovács Eszter, PhD
tudományos munkatárs
talajlégzés, ökoszisztéma légzés, klímaváltozás, szénforgalom modellezése és térképezése, térinformatikai módszerek, ökoszisztéma szolgáltatások
Lengyel Attila
tudományos munkatárs
növénytársulástan, biogeográfia, adatelemzés, biodiverzitás
Lunk Gergely
tudományos gyűjteményvezető
Sziklakerti és évelő növények. Botanikai hagymás-gumós növények. Hazai védett és veszélyeztetett növényfajok ex-situ megőrzése.
Mázsa Katalin
tudományos menedzser
kutatásmenedzsment, tudománykommunikáció, erdőrezervátum kutatás, erdőökológia, monitorozás,
Mojzes Andrea
tudományos munkatárs
Molnár Zsolt, az MTA doktora
csoportvezető
tudományos tanácsadó
Ethnogeobotany, ethnoecology, traditional ecological knowledge related to vegetation and habitats - Actual vegetation mapping of the territory of Hungary (MÉTA) - Historical landscape ecology
Németh Csaba
intézeti mérnök

Oldalak