Kutatók

Név Kutatási téma
Németh Csaba
intézeti mérnök
Oborny Beáta
tudományos főmunkatárs
Térbeli ökológiai modellezés, számítógépes szimulációk
Ódor Péter, az MTA doktora
osztályvezető
tudományos tanácsadó
erdőökológia, mohaökológia, erdei biodiverzitás, vegetáció dinamika, mikroklíma, korhadó faanyag
Öllerer Kinga
tudományos munkatárs
fáslegelő, legeltetés, tájtörténet, hagyományos tájhasználat, hagyományos ökológiai tudás, biodiverzitás
Ónodi Gábor (botanikus)
tudományos munkatárs
Ónodi Gábor (harkályfélék kutatása)
tudományos segédmunkatárs
Harkályfélék, élőhely használat, inváziós fafajok, természetvédelem.
Raoul Pellaton
tudományos segédmunkatárs
Rédei Tamás
tudományos munkatárs
Riho Marja
tudományos munkatárs
Rózsa Lajos
tudományos tanácsadó
evolúcióbiológia, ökológia, viselkedésbiológia, élősködés, patogének, paraziták, Darwini orvoslás, biohadviselés
Soltész Zoltán
tudományos munkatárs
Diptera, kétszárnyúak, Ökoszisztéma-szolgáltatások, pollináció, biológiai védekezés
Somay László
tudományos segédmunkatárs
Somodi Imelda
tudományos munkatárs
Számadó Szabolcs
tudományos főmunkatárs
evolution and maintenance human cooperation, early evolution of human language
Prof. Szathmáry Eörs, az MTA tagja
főigazgató
kutató professzor
elméleti evolúcióbiológia
Szigeti Viktor
tudományos munkatárs
növény-beporzó kapcsolatok, tér és időbeli változások, invazív fajok, természetvédelmi és funkcionális ökológia
Szitár Katalin
tudományos segédmunkatárs
restaurációs ökológia, invázió, regeneráció, tájelemzés, homoki gyepek
Tanács Eszter
tudományos munkatárs
Tinya Flóra
tudományos munkatárs
Török Edina
tudományos munkatárs
biodiverzitás, kétszárnyúak, pollináció, táplálékhálózat
Török Katalin, PhD
csoportvezető
tudományos főmunkatárs
növénycönológia, restaurációs ökológia, biodiverzitás monitorozás, kutatáspolitika, tudomány-döntéshozás határterülete
Ulicsni Viktor
tudományos segédmunkatárs
hagyományos ökológiai tudás, etnozoológia, etnotaxonómia, tudáskeletkezés, ember-állat konfliktusok
Varga Anna
tudományos segédmunkatárs
agrár-erdészeti rendszer, fáslegelő,legelőerdő, erdei legeltetés, vegetáció, tájtörténet, hagyományos ökológiai tudás
Varga Nóra
tudományos segédmunkatárs
Vári Ágnes
tudományos munkatárs
ökoszisztéma szolgáltatások
Veres Katalin
tudományos segédmunkatárs
Zimmermann Zita
tudományos segédmunkatárs
mikrocönológia, funkcionális ökológia, száraz gyepek ökológiája
Zsebők Sándor
tudományos munkatárs

Oldalak