Másodlagos élőhelyek és kis élőhelyfoltok szerepe a diverzitás megőrzésében

HU NKFI (FK 131379 (2201/19), 2017 - 2021, Futó projekt)
A projekt fő vezetője: 
dr. Gallé Róbert
A projektet vezető intézmény: 
MTA Ökológiai Kutatóközpont
Rövid leírás: 

Az egyre jelentősebbé váló mezőgazdasági tevékenység hatására a biológiai diverzitás (változatosság) világszerte jelentősen csökkent. A diverziás mintázatának megértése szempontjából fontos azonosítani a diverzitást és az együttesek szerkezetét befolyásoló tényezőket. A pannon homoki erdőssztyepp átmenetet képez a zárt erdők és a sztepp zóna közt, ritka és magas természeti értékű élőhelyek.
A pályázat tárgyát képező vizsgálat a kis erdőssztyepp foltok, földutak mezsgyéinek és őshonos (rezgőnyár), továbbá idegenhonos (fenyő és akác) fafajokból álló ültetvények szerepét tája fel a biológiai diverzitás megőrzésében.
Vizsgálatunk felhívja a figyelmet a kis méterű homoki erdőssztyepp foltok fontos természetvédelmi szerepére. Feltételezzük továbbá, hogy a földutak mezsgyéi megfelelő élőhelyet jelentenek számos homoki erdőssztyeppekre jellemző faj számára. Vizsgálatunk további célja, hogy bizonyítsa az intenzív erdészeti művelés hatását a mikroklímára és élőhely szerkezetére, így közvetetten a vegetáció és az ízeltlábúak diverzitására. Olyan tájak esetén, ahol alacsony a fennmaradt természetes erdők borítása, fontos lehet nagykiterjedésű őshonos fafajú erdők telepítése, melyek a természetes erdőkhöz hasonló élőhelyek és segíthetnek megőrizni ez erdei specialista növény- és ízeltlábúfajok regionális fajkészletét. Vizsgálataink értékes adatokkal fognak hozzájárulni a természetvédelmi szempontból kiemelten fontos tájak növény- és állatvilágáról, melyek rendelkezésre állnak majd természetvédelmi és erdészeti kezelési tervek elkészítéséhez.

Célok: 

A pályázat tárgyát képező vizsgálat a kis erdőssztyepp foltok, földutak mezsgyéinek és őshonos (rezgőnyár), továbbá idegenhonos (fenyő és akác) fafajokból álló ültetvények szerepét tája fel a biológiai diverzitás megőrzésében. Több trófikus szint egyidejű vizsgálatát tervezzük, így növények, hebivór, ominvór és ragadozó ízeltlábúak. A vegetáció, pókok, poloskák és hangyák fajdivezitás és funkcionális diverzitás mintázatát tervezzük feltárni, vizsgálatunk kérdései a következőek:
(1) Milyen kapcsolatban áll a nagy kiterjedésű erdőssztyeppek ízeltlábú és vegetációs diverzitása a kisméretű foltokéval (beágyazottság vagy fajkicserélődés)?
(2) Élőhelyül szolgálnak-e a földutak mezsgyéi az ízeltlábú és növényfajok számára, továbbá a táji konfigurációs heterogenitás és az utak teljes hossza hatással van-e a mezsgyék és a ki erdőssztyepp foltok növényzetére és ízeltlábú faunájára?
(3) Milyen kapcsolatban áll az erdőültelvények élőhelyi struktúrája a természetes erdőssztyeppével és az ültetett erdők másodlagos élőhelyet jelentenek-e a fenti élőlénycsoportok számára vagy átjárhatatlan mátrixot alkotnak-e?