A lichenológiai kutatások perspektívái - biodiverzitás, zuzmókémia

HU OTKA (OTKA-K 81232, 2010 - 2014, Befejezett projekt)
A projekt fő vezetője: 
Farkas Edit, PhD, tudományos főmunkatárs
A projektet vezető intézmény: 
MTA ÖK ÖBI Botanikai és Növénykémiai Kutatócsoport
Rövid leírás: 

A lichenológiai téma az elsősorban magyar gyűjtőktől származó hazai, európai (főként Kárpátok, Balkán) és trópusi (K-Afrika, Brazilia, Ausztrália), eddig még teljes egészében fel nem tárt herbáriumi anyagok feldolgozására összpontosít. A kutatásukból származó alapkutatási eredmények adalékot jelentenek a föld biodiverzitásához, s ez a biodiverzitás-krízis korában különösen fontos hozzájárulás. Magyarország alig ismert zuzmólakó gombáinak további tanulmányozása elsősorban bioindikátor természetük miatt rendkívül ígéretes.
A zuzmóanyagokkal kapcsolatos, mindezidáig korlátozott ismereteinket mindenekelőtt a magyarországi taxonokra vonatkozóan kívánjuk bővíteni. Megvizsgáljuk a további kutatási lehetőségeket a zuzmóanyagok és a globális környezeti változások összefüggésének feltárására.
A korábban már alkalmazott módszereket (SEM, DIC mikroszkópia, HPTLC, HPLC, molekuláris genetikai vizsgálatok) újabbakkal (pl. polarizált fény alkalmazása, digitális képanalízis, elegendő adat esetén statisztikai elemzések) kiegészítve képzeljük el vizsgálatainkat. Eredményeinket hazai és nemzetközi tudományos találkozókon, folyóirat publikációkban és adatbázisokban ismertetjük.
A kutatócsoport 3 szenior kutatóból (a témavezető korábban az OTKA 939, 13275, 30209, 47160 témavezetője volt), 4 kutatóból és egy egyetemi hallgatóból áll, így összetétele ideális. Ez a (5 magyar, 2 lengyel, 1 szlovák résztvevőből álló) nemzetközi kutatócsoport kiterjedt nemzetközi kapcsolatokra számíthat Európa- és világszerte.

Célok: 

Magyarországon, Európában és Európán kívül, főleg trópusokon hazai kutatók által gyűjtött taxonok biológiai és kémiai diverzitásának tanulmányozása a zuzmóképző és zuzmólakó gombákkal kapcsolatos ismeretek bővítésére.

Eredmények: 

A zuzmók biológiai diverzitásához kb. 1000 – különböző biológiai hatású – másodlagos zuzmóanyagnak köszönhetően jelentős kémiai diverzitás társul. HPTLC-vel analizáltuk a Cladina, Cetrelia, Lepraria, Xanthoparmelia és más fajok hazai és európai példányait. Összesen 136 faj kb. 3000 példányából 55 zuzmóanyagot vizsgáltunk. Több fajnál igazoltuk a hasonló morfológiájú taxonokba rejtett kémiai különbségeket. LC-MS-sel új kémiai változatokat mutattunk ki 2 Xanthoparmelia fajban. Genetikai vizsgálatokat végeztünk Lecanora dispersa gr., Solenopsora candicans, Lepraria és Xanthoparmelia közép-európai fajai filogenetikai viszonyainak tisztázásához. Megvédésre került a mérsékelten toxitoleráns Hypogymnia physodes szekunder anyagcseretermékeinek elemzését és genetikai diverzitását tárgyaló PhD disszertáció. Különböző élőhelyekről származó nitrogéntűrő Xanthoria parietina telepein élő zuzmólakó gombákat azonosítottunk. 8 zuzmófajt és 16 zuzmólakó gombát mutattunk ki Magyarországra újként. 9 új védett zuzmófajt [83/2013 (IX.25) VM] javasoltunk. Afrikából, Dél-Amerikából tudományra újként írtuk le a fusarubin tartalmú Calopadia erythrocephala, a Coenogonium seychellense, C. subdilucidum, Lyromma coronatum, L. multisetulatum levéllakó zuzmófajokat és a Keratosphaera antoniana zuzmólakó gombát. Ázsiából az Ivanpisutia nemzetség és 30 új faj leírása történt meg. Afrikára 2 fajt, Ausztráliára 2-t, Dél-Koreából 78-at mutattunk ki újként. A Bacidia s.l. taxonok 7 új kombinációját vezettük be.