PhD-, MSc-témák

Az ÖK kutatói, témavezetői által kiírt témajavaslatok egyetemi és doktori iskola hallgatóknak.

Témacím Témavezetőnövekvő sorrend
A fragmentáció hatása a biodiverzitásra vízi metaközösségekben
Az agrártáj hatása élőhelyfoltok biológiai és funkcionális diverzitására valamint ökoszisztéma szolgáltatásaira Korányi Dávid
Beporzó rovarok és virágzó növények közötti interakciók vizsgálata Török Edina, PhD
Az eukarióta endomembránok eredete
A parazitikus mitokondrium eredet hipotézisének modellezése
Erdei madárközösségek szerveződése ártéri erdőkben, inváziós fafajok jelenlétében Ónodi Gábor, PhD (harkályfélék kutatása)
Kiválasztott terület potenciális vegetációt figyelembe vevő rehabilitációja vagy területrendezési terve/koncepciója Bede-Fazekas Ákos, PhD
A permakultúra elveinek érvényesítése a tájtervezés/szabadtértervezés/kerttervezés során Bede-Fazekas Ákos, PhD
Potenciálisvegetáció-térképek alkalmazási lehetőségei a tájvédelemben, tájrehabilitációban, térségi tervezésben és zöldúttervezésben Bede-Fazekas Ákos, PhD
Dinamikus évelőkiültetések szabadtéri alkalmazási lehetőségei, illetve az alkalmazás műszaki, esztétikai és társadalmi vonatkozásai Bede-Fazekas Ákos, PhD
Potenciális és aktuális vegetáció közti különbség mint a táj természetességének indikátora Bede-Fazekas Ákos, PhD
Éghajlatváltozás hatása a tájvédelem és tájrehabilitáció eszköztárára, ill. a tájrehabilitációs növényalkalmazásra Bede-Fazekas Ákos, PhD
Fenológiai modellek a tájépítészeti dísznövény-alkalmazás szolgálatában Bede-Fazekas Ákos, PhD
Kiválasztott élőhely/társulás/növényfaj potenciális elterjedésének modellezése Bede-Fazekas Ákos, PhD
Kiválasztott vegetációtípus osztályozása és tipizálása egy tágabb földrajzi régióra kiterjedően fajkompozíció és növényi jellegek alapján Lengyel Attila, PhD
Méhlegelők szerepének és a méhészek által használt növényfajok megítélésének változása az elmúlt 100 évben – egy irodalomelemzés Kovács-Hostyánszki Anikó, PhD
The applicability of multiple potential natural vegetation models in selecting targets for ecological restoration Halassy Melinda, PhD
Homoki gyepek restaurációja Halassy Melinda, PhD
Különböző erdőgazdálkodási módok hatása a termőhelyre, biodiverzitásra és felújulásra Ódor Péter, az MTA doktora
Erdőrezervátumok ökológiai és faállomány-dinamikai kutatása Horváth Ferenc, PhD
Biome-BGC ökoszisztéma modellezés Horváth Ferenc, PhD
Nem őshonos, inváziós növényfajok hatása a parlagszukcesszióra
Darwini medicina
Statikus és dinamikus tartalékképzés (farmolás) modellezése prokarióták esetén