PhD, MSc és BSc kutatási témajavaslatok

Az ÖK kutatói, témavezetői által kiírt témajavaslatok egyetemi és doktori iskola hallgatóknak.

Témacímcsökkenő sorrend MTA ÖK témavezető
A parazitikus mitokondrium eredet hipotézisének modellezése
A permakultúra elveinek érvényesítése a tájtervezés/szabadtértervezés/kerttervezés során Bede-Fazekas Ákos
A táji környezet szerepe homoki gyepek restaurációjának sikerességében Halassy Melinda, PhD
Az eukarióta endomembránok eredete
Biome-BGC ökoszisztéma modellezés Horváth Ferenc, PhD
Darwini medicina
Dinamikus évelőkiültetések szabadtéri alkalmazási lehetőségei, illetve az alkalmazás műszaki, esztétikai és társadalmi vonatkozásai Bede-Fazekas Ákos
Éghajlatváltozás hatása a tájvédelem és tájrehabilitáció eszköztárára, ill. a tájrehabilitációs növényalkalmazásra Bede-Fazekas Ákos
Erdei madárközösségek szerveződése ártéri erdőkben, inváziós fafajok jelenlétében Ónodi Gábor (harkályfélék kutatása)
Erdőrezervátumok ökológiai és faállomány-dinamikai kutatása Horváth Ferenc, PhD
Fenológiai modellek a tájépítészeti dísznövény-alkalmazás szolgálatában Bede-Fazekas Ákos
Kiválasztott élőhely/társulás/növényfaj potenciális elterjedésének modellezése Bede-Fazekas Ákos
Kiválasztott terület potenciális vegetációt figyelembe vevő rehabilitációja vagy területrendezési terve/koncepciója Bede-Fazekas Ákos
Kiválasztott vegetációtípus osztályozása és tipizálása egy tágabb földrajzi régióra kiterjedően fajkompozíció és növényi jellegek alapján Lengyel Attila
Különböző erdőgazdálkodási módok hatása a termőhelyre, biodiverzitásra és felújulásra Ódor Péter, az MTA doktora
Méhlegelők szerepének és a méhészek által használt növényfajok megítélésének változása az elmúlt 100 évben – egy irodalomelemzés Kovács-Hostyánszki Anikó
Nem őshonos, inváziós növényfajok hatása a parlagszukcesszióra
Potenciális és aktuális vegetáció közti különbség mint a táj természetességének indikátora Bede-Fazekas Ákos
Potenciálisvegetáció-térképek alkalmazási lehetőségei a tájvédelemben, tájrehabilitációban, térségi tervezésben és zöldúttervezésben Bede-Fazekas Ákos
Statikus és dinamikus tartalékképzés (farmolás) modellezése prokarióták esetén